Tatsunoko Retrospective 《SF・Action》 "Red Light Bullet Girion" 2023

Tatsunoko Retrospective 《SF・Action》 "Red Light Bullet Girion" 2023

Tatsunoko Retrospective 《SF・Action》 "Red Light Bullet Girion" 2023

2023年2月4日
Hall Mixa (Mixalive TOKYO B2F, 1-14-3 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo)

 

Back to blog